VBA - Visual Basic for Applications (budowa makr)

Czas trwania szkolenia: 2 x 8 godzin (w sumie 16 godzin)

Najważniejsze zalety szkolenia:

 • Szkolenie jest w pełni praktyczne – polega na rozwiązywaniu zadań pod opieką trenera,
 • Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują certyfikaty a także materiały szkoleniowe – pen drive z zadaniami oraz skryptem szkolenia, dzięki czemu do przerobionych zagadnień można wrócić w każdej chwili po zakończeniu szkolenia.

Program szkolenia VBA (Visual Basic for Applications) zawiera:

 • Wprowadzenie do makr:
  • dodawanie zakładki „Deweloper”,
  • wytłumaczenie budowy i elementów interfejsu VBA,
  • nazywanie makra,
  • operacje na modułach,
  • podstawy budowy makra: moduły, procedury, stała, zmienna,
  • rodzaje zmiennych,
  • deklarowanie zmiennych,
  • operatory,
  • hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka),
 • Nagrywanie i edytowanie makr:
  • podstawowe rozwiązania wykorzystywane przy nagrywaniu makr,
  • wspólne nagranie i analiza pierwszego makra,
  • przypisywanie skrótu klawiszowego do makra,
  • skróty używane do nagrywania makr oraz ich analizy,
  • uruchamianie krokowe,
 • Wprowadzanie danych do komórek arkusza:
  • Range,
  • Cells,
  • ActiveCell,
 • Operacje na komórkach i obszarach:
  • zaznaczanie danych,
  • kopiowanie danych,
  • filtrowanie danych,
  • kasowanie danych,
  • sortowanie danych,
  • przesunięcia Obszaru,
 • Funkcje informacyjne:
  • funkcja MsgBox,
  • funkcja InputBox,
 • Wyrażenia warunkowe:
  • instrukcja If Then,
  • instrukcja If Else,
  • instrukcja Select Case,
  • On Error Go to,
  • On error Next,
 • Pętle:
  • pętla For Next,
  • pętla For Each Next,
  • pętla Do While/Until,
  • Exit For/Do,
 • Łańcuchy znaków:
  • Mid,
  • Left, Right,
  • LTrim, RTrim, Trim,
  • Split,
  • Len,
  • UCase, LCase,
  • Replace,
 • Operacje na plikach i folderach:
  • otwieranie plików,
  • kopiowanie i kasowanie plików,
  • zapisywanie, zapisywanie „jako”, zapisywanie w innych formatach,
  • kopiowanie i edytowanie danych między plikami,
  • praca na folderach.

Prowadzimy szkolenia on-line oraz face-to-face.

Najważniejsze cechy naszych szkoleń:

 • trenerem zawsze jest osoba, która jest praktykiem,
 • każde szkolenie również jest prowadzone w sposób praktyczny (warsztatowy),
 • w trakcie trwania szkolenia kursanci realizują zadania pod okiem trenera, mając możliwość zadawania pytań i sprawdzania swoich postępów na bieżąco,
 • w ramach szkoleń zapewniamy materiały, do których można wrócić w każdej chwili – po zakończeniu kursu,
 • dzięki zdobytym na szkoleniu umiejętnościom można zminimalizować ryzyko manualnych błędów oraz pracować efektywniej,
 • szkolenia mogą odbywać się na polskojęzycznej i anglojęzycznej wersji programu MS Excel.

Jak wygląda proces współpracy?

 1. Pierwszy kontakt – ustalenie miejsca, terminu, ilości uczestników, zakresu i ceny szkolenia,
 2. Podpisanie umowy szkoleniowej,
 3. Dostarczenie szkolenia w określonych terminach i ustalonym miejscu.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Ponieważ jesteśmy doświadczonymi ekspertami z zakresu analizy danych.

Zapraszamy do kontaktu

Polecają nas