Szkolenie VBA (Visual Basic for Applications)

Czas trwania szkolenia: 2 x 8 godzin (w sumie 16 godzin)

 

Najważniejsze zalety szkolenia:

 1. Szkolenie jest w pełni praktyczne – polega na rozwiązywaniu zadań pod opieką trenera,
 2. Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują certyfikaty a także materiały szkoleniowe – pen drive z zadaniami oraz skryptem szkolenia, dzięki czemu do przerobionych zagadnień można wrócić w każdej chwili po zakończeniu szkolenia.

 

Program szkolenia VBA (Visual Basic for Applications) zawiera:

 • Wprowadzenie do makr:
  • dodawanie zakładki „Deweloper”,
  • wytłumaczenie budowy i elementów interfejsu VBA,
  • nazywanie makra,
  • operacje na modułach,
  • podstawy budowy makra: moduły, procedury, stała, zmienna,
  • rodzaje zmiennych,
  • deklarowanie zmiennych,
  • operatory,
  • hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka),
 • Nagrywanie i edytowanie makr:
  • podstawowe rozwiązania wykorzystywane przy nagrywaniu makr,
  • wspólne nagranie i analiza pierwszego makra,
  • przypisywanie skrótu klawiszowego do makra,
  • skróty używane do nagrywania makr oraz ich analizy,
  • uruchamianie krokowe,
 • Wprowadzanie danych do komórek arkusza:
  • Range,
  • Cells,
  • ActiveCell,
 • Operacje na komórkach i obszarach:
  • zaznaczanie danych,
  • kopiowanie danych,
  • filtrowanie danych,
  • kasowanie danych,
  • sortowanie danych,
  • przesunięcia Obszaru,
 • Funkcje informacyjne:
  • funkcja MsgBox,
  • funkcja InputBox,
 • Wyrażenia warunkowe:
  • instrukcja If Then,
  • instrukcja If Else,
  • instrukcja Select Case,
  • On Error Go to,
  • On error Next,
 • Pętle:
  • pętla For Next,
  • pętla For Each Next,
  • pętla Do While/Until,
  • Exit For/Do,
 • Łańcuchy znaków:
  • Mid,
  • Left, Right,
  • LTrim, RTrim, Trim,
  • Split,
  • Len,
  • UCase, LCase,
  • Replace,
 • Operacje na plikach i folderach:
  • otwieranie plików,
  • kopiowanie i kasowanie plików,
  • zapisywanie, zapisywanie „jako”, zapisywanie w innych formatach,
  • kopiowanie i edytowanie danych między plikami,
  • praca na folderach.

Zobacz pozostałe poziomy  Zapytaj o szkolenie

Call Now Button