MS Excel - poziom średniozaawansowany

Czas trwania szkolenia: 2 x 8 godzin (w sumie 16 godzin)

Najważniejsze zalety szkolenia:

 • Szkolenie jest w pełni praktyczne – polega na rozwiązywaniu zadań pod opieką trenera,
 • Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują certyfikaty a także materiały szkoleniowe – pen drive z zadaniami oraz skryptem szkolenia, dzięki czemu do przerobionych zagadnień można wrócić w każdej chwili po zakończeniu szkolenia.


Program szkolenia MS Excel na poziomie średniozaawansowanym zawiera:

 • Skróty klawiszowe:
  • skróty do przeglądania arkusza,
  • skróty dostępu do narzędzi,
  • skróty dotyczące wprowadzania formuł,
  • skróty dotyczące zaznaczania, kopiowania i wklejania zawartości komórek,
 • Filtrowanie i sortowanie:
  • sortowanie kilkupoziomowe,
  • sortowanie na podstawie kolorów komórek i czcionek,
  • filtrowanie liczb według pozycji i wartości,
  • filtrowanie tekstów na podstawie specyficznych ilości i wartości znaków oraz ciągu znaków,
  • filtrowanie dat według określonych przedziałów,
  • filtrowanie dat według odstępu czasowego w porównaniu z obecną datą,
  • filtrowanie według dwóch warunków spełnionych łącznie lub alternatywnie,
  • filtrowanie z użyciem znaków specjalnych,
 • Referencje:
  • referencje względne i bezwzględne – blokowanie komórek,
  • referencje mieszane,
  • przeciąganie formuł – powtórzenie,
 • Funkcje analizy danych:
  • wyszukaj.pionowo z dokładną i przybliżoną wartością,
  • licz.jeżeli, suma.jeżeli,
  • licz.warunki, suma.warunków,
  • jeżeli.błąd,
 • Formatowanie warunkowe:
  • formatowanie na podstawie zawartości komórek spełniających określone warunki,
  • formatowanie na podstawie powtarzających się wartości,
  • formatowanie ilości określonych komórek z największymi lub najmniejszymi liczbami,
 • Funkcje logiczne:
  • jeżeli, oraz, lub, czy.tekst, czy.nie.tekst, czy.liczba, czy.niepusta, czy.pusta, czy.nieparzysta, czy.parzysta,
  • zagnieżdżanie funkcji jeżeli,
 • Funkcje dat:
  • funkcje daty i czasu,
  • prawidłowy format daty i zmiana formatu,
  • funkcje wykorzystujące daty: dzień.roboczy, dni.robocze, dzień, miesiąc, rok, data, dzień.tyg, dziś, teraz,
  • podstawowe i skomplikowane obliczenia dat,
 • Grupowanie:
  • grupowanie za pomocą konspektu, rozgrupowanie konspektu,
  • dodawanie poziomu grupowania w wierszach i kolumnach,
  • zagnieżdżanie poziomów grupowania,
  • ukrywanie i odkrywanie zgrupowanych poziomów,
  • tworzenie autokonspektu,
 • Suma częściowa:
  • tworzenie sum częściowych,
  • zagnieżdżanie sum częściowych,
  • sumy częściowe z użyciem funkcji,
 • Tabele przestawne:
  • przygotowanie danych do stworzenia tabeli przestawnej,
  • wstawianie tabeli przestawnej,
  • wstawianie pól do odpowiednich obszarów,
  • analiza danych za pomocą Ustawień pól,
  • analiza danych za pomocą pokazywania wartości w różny sposób (wykonywanie obliczeń),
  • aktualizowanie tabeli przestawnej,
  • grupowanie danych w tabeli przestawnej (dat, liczb, tekstów),
  • tworzenie wykresu przestawnego,
  • funkcja weźdanetabeli,
 • Style:
  • style formatowania komórek,
  • tworzenie własnych stylów,
  • kopiowanie stylów między plikami,
 • Ochrona danych:
  • opcje ochrony arkusza,
  • ochrona wybranych komórek,
  • ochrona całego pliku (przed wprowadzeniem zmian lub otwarciem),
 • Wykresy:
  • tworzenie wykresu,
  • dobór typu wykresu (liniowy, kolumnowy, słupkowy, kołowy),
  • formatowanie wykresu,
  • oś pozioma i pionowa – serie danych, ustawienie minimum i maksimum, ustawienie odstępów na osi,
  • linie pomocnicze,
  • oś pomocnicza,
  • ustawienia etykiet danych.

Prowadzimy szkolenia on-line oraz face-to-face.

Najważniejsze cechy naszych szkoleń:

 • trenerem zawsze jest osoba, która jest praktykiem,
 • każde szkolenie również jest prowadzone w sposób praktyczny (warsztatowy),
 • w trakcie trwania szkolenia kursanci realizują zadania pod okiem trenera, mając możliwość zadawania pytań i sprawdzania swoich postępów na bieżąco,
 • w ramach szkoleń zapewniamy materiały, do których można wrócić w każdej chwili – po zakończeniu kursu,
 • dzięki zdobytym na szkoleniu umiejętnościom można zminimalizować ryzyko manualnych błędów oraz pracować efektywniej,
 • szkolenia mogą odbywać się na polskojęzycznej i anglojęzycznej wersji programu MS Excel.

Jak wygląda proces współpracy?

 1. Pierwszy kontakt – ustalenie miejsca, terminu, ilości uczestników, zakresu i ceny szkolenia,
 2. Podpisanie umowy szkoleniowej,
 3. Dostarczenie szkolenia w określonych terminach i ustalonym miejscu.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Ponieważ jesteśmy doświadczonymi ekspertami z zakresu analizy danych.

Zapraszamy do kontaktu

Polecają nas