MS Excel - poziom podstawowy

Czas trwania szkolenia: 2 x 8 godzin (w sumie 16 godzin)

Najważniejsze zalety szkolenia:

 • Szkolenie jest w pełni praktyczne – polega na rozwiązywaniu zadań pod opieką trenera,
 • Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują certyfikaty a także materiały szkoleniowe – pen drive z zadaniami oraz skryptem szkolenia, dzięki czemu do przerobionych zagadnień można wrócić w każdej chwili po zakończeniu szkolenia.


Program szkolenia MS Excel na poziomie podstawowym zawiera:

 • Wprowadzenie do programu MS Excel:
  • omówienie podstawowych funkcji i elementów programu MS Excel,
 • Skróty klawiszowe:
  • skróty do przeglądania arkusza,
  • skróty dostępu do narzędzi,
  • skróty dotyczące wprowadzania formuł,
  • skróty dotyczące zaznaczania, kopiowania i wklejania zawartości komórek,
 • Formatowanie komórek:
  • formatowanie graficzne komórek,
  • scalanie komórek,
  • dopasowanie szerokości kolumn i wierszy,
  • wyrównywanie i zawijanie tekstu,
  • zmiana kierunku tekstu,
 • Formaty danych:
  • ustawienia miejsc dziesiętnych,
  • separator tysięczny,
  • format walutowy, księgowy, procentowy, liczbowy, czasu i dat,
 • Wprowadzanie danych:
  • kopiowanie i wklejanie,
  • przenoszenie danych,
  • przeciąganie danych,
  • wprowadzanie kolejnych liczb i dat,
  • wpisywanie i usuwanie danych,
 • Operacje na arkuszach:
  • wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn,
  • wklejanie z przesunięciem komórek,
  • dodawanie, usuwanie, kopiowanie i przenoszenie arkuszy,
  • ochrona arkusza,
 • Referencje:
  • referencje względne i bezwzględne – blokowanie komórek,
  • referencje mieszane,
  • przeciąganie formuł,
  • odwołania do innych arkuszy i plików,
 • Funkcje i formuły:
  • wprowadzanie funkcji i formuł,
  • wprowadzanie argumentów funkcji,
  • funkcje matematyczne: suma, średnia, iloczyn, moduł liczby, pierwiastek, potęga,
  • funkcje pozycji: min, max, min.k, max.k,
  • funkcje zaokrągleń: zaokr, zaokr.do.całk, zaokr.dół, zaokr.góra, zaokr.w.dół, zaokr.w.gór,
  • funkcja jeżeli, jeżeli.błąd, wyszukaj.pionowo,
 • Tabele:
  • tworzenie automatycznej tabeli,
  • dodawanie kolumn i wierszy w tabeli,
  • wiersz z podsumowaniem,
  • formatowanie tabeli,
 • Filtrowanie i sortowanie:
  • wstawianie autofiltra,
  • filtrowanie liczb, dat, tekstów, kolorów komórek,
  • filtrowanie za pomocą listy,
  • sortowanie liczb, dat, tekstów, kolorów komórek,
  • sortowanie za pomocą listy,
  • czyszczenie filtra,
 • Wklejanie specjalne:
  • wklejanie wartości, formuł, formatów,
  • wklejanie z transpozycją,
  • wklejanie z obliczeniami matematycznymi,
 • Ustawienia widoku:
  • widoki arkusza,
  • blokowanie widoku,
  • dzielenie okna,
  • otwieranie jednego arkusza w dwóch oknach,
  • rozmieszczenie plików,
 • Wykresy:
  • tworzenie wykresu,
  • dobór typu wykresu (liniowy, kolumnowy, słupkowy, kołowy),
  • formatowanie wykresu,
  • oś pozioma i pionowa – serie danych,
  • linie pomocnicze,
  • oś pomocnicza,
 • Ustawienia wydruku:
  • ustawienie marginesów,
  • ustawienie orientacji strony,
  • podział stron,
  • drukowanie wybranych obszarów,
  • dopasowanie obszaru do ilości stron.

Prowadzimy szkolenia on-line oraz face-to-face.

Najważniejsze cechy naszych szkoleń:

 • trenerem zawsze jest osoba, która jest praktykiem,
 • każde szkolenie również jest prowadzone w sposób praktyczny (warsztatowy),
 • w trakcie trwania szkolenia kursanci realizują zadania pod okiem trenera, mając możliwość zadawania pytań i sprawdzania swoich postępów na bieżąco,
 • w ramach szkoleń zapewniamy materiały, do których można wrócić w każdej chwili – po zakończeniu kursu,
 • dzięki zdobytym na szkoleniu umiejętnościom można zminimalizować ryzyko manualnych błędów oraz pracować efektywniej,
 • szkolenia mogą odbywać się na polskojęzycznej i anglojęzycznej wersji programu MS Excel.

Jak wygląda proces współpracy?

 1. Pierwszy kontakt – ustalenie miejsca, terminu, ilości uczestników, zakresu i ceny szkolenia,
 2. Podpisanie umowy szkoleniowej,
 3. Dostarczenie szkolenia w określonych terminach i ustalonym miejscu.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Ponieważ jesteśmy doświadczonymi ekspertami z zakresu analizy danych.

Zapraszamy do kontaktu

Polecają nas