MS Excel - poziom zaawansowany

Czas trwania szkolenia: 2 x 8 godzin (w sumie 16 godzin)

Najważniejsze zalety szkolenia:

 • Szkolenie jest w pełni praktyczne – polega na rozwiązywaniu zadań pod opieką trenera,
 • Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują certyfikaty a także materiały szkoleniowe – pen drive z zadaniami oraz skryptem szkolenia, dzięki czemu do przerobionych zagadnień można wrócić w każdej chwili po zakończeniu szkolenia.

 

Program szkolenia MS Excel na poziomie zaawansowanym zawiera:

 • Skróty klawiszowe:
  • skróty do przeglądania arkusza,
  • skróty dostępu do narzędzi,
  • skróty dotyczące wprowadzania formuł,
  • skróty dotyczące zaznaczania, kopiowania i wklejania zawartości komórek,
 • Zaawansowane filtrowanie:
  • filtrowanie z określeniem kryteriów w komórkach arkusza,
  • filtrowanie łączne i altenatywne (z więcej niż jednym warunkiem),
  • filtrowanie wielu kolumn jednocześnie,
  • filtrowanie zaawansowane z wykorzystaniem formuł,
 • Funkcje analizy danych:
  • wyszukaj.pionowo – zastosowanie w różnych sytuacjach, wyszukaj.pionowo z dokładnym i przybliżonym wynikiem,
  • budowa dynamicznych arkuszy z wykorzystaniem formuł: przesunięcie, indeks, podaj.pozycję,
  • aplikowanie sparametryzowanych formuł do wielu arkuszy,
 • Definiowanie nazw:
  • tworzenie nazw w różnorodny sposób,
  • nazywanie wartości stałych,
  • nazywanie komórek i zakresów,
  • nazywanie formuł,
  • nazywanie komórek i formuł w sposób względny i bezwzględny,
  • ustawianie zakresu nazw,
  • wykorzystanie nazw w formułach, wykresach i w poprawności danych,
 • Formatowanie warunkowe z użyciem formuł:
  • tworzenie prawidłowych formuł do formatowania warunkowego,
  • formatowanie warunkowe komórek w zależności od wartości w innych komórkach,
  • odwołania bezwzględne i względne w formułach,
  • wykorzystanie funkcji oraz i lub – dotyczących spełnienia warunków,
  • dynamiczne formatowanie warunkowe tabel,
  • wyróżnianie komórek wymagających uzupełnienia,
  • wyróżnianie komórek zawierających błędne wartości,
  • formatowanie warunkowe dotyczące porównania wartości,
  • wyróżnianie duplikatów,
 • Funkcje tekstowe:
  • lewy, prawy, fragment.tekstu,
  • z.wielkiej.litery, złącz.tekst (&), powt,
  • usuń.zbędne.odstępy, wartość,
  • narzędzie Tekst jako kolumny,
  • znajdź, dł,
  • otrzymywanie kolejnych fragmentów tekstu w sposób automatyczny,
  • pobieranie z tekstu informacji reprezentowanej przez znaki o różnej długości/pozycji,
  • pobieranie z długiego tekstu jedynie wybranych informacji,
 • Łącza:
  • budowa łączy,
  • łącza między plikami i arkuszami,
  • podmiana łączy,
  • usuwanie łączy,
  • wykorzystanie narzędzia Zamień,
  • wklejanie łączy za pomocą narzędzia Wklej specjalnie,
  • prawidłowa metoda otwierania, uzupełniania i zamykania połączonych plików,
 • Walidacja danych:
  • ograniczenie możliwości wprowadzania danych tylko do określonego typu: daty z wybranego okresu, liczby, teksty o określonej długości,
  • ograniczenie możliwości wprowadzania danych do listy wartości – tworzenie listy wartości,
  • warunkowa walidacja danych – z wykorzystaniem nazw i funkcji adr.pośr,
  • walidacja niestandardowa,
 • Tabele przestawne:
  • przygotowanie danych do stworzenia tabeli przestawnej,
  • prezentowanie danych w różnorodny sposób – pokazywanie wartości jako: % z, % sumy wiersza nadrzędnego, różnica, % różnicy, suma bieżąca w, % sumy bieżącej, porządkowanie danych,
  • tworzenie pola obliczeniowego,
  • tworzenie elementu obliczeniowego,
  • nietypowe sortowanie danych w tabeli przestawnej,
  • dynamiczny zakres źródła tabeli przestawnej,
 • Podstawy makr:
  • nagrywanie makra,
  • modyfikacja makra,
  • przypisywanie skrótu klawiszowego do makra,
  • tworzenie przycisku do uruchomienia makra,
  • miejsce zapisu makra,
  • względny i bezwzględny tryb nagrywania makra,
  • opcje bezpieczeństwa związane z makrami,
  • zapisywanie pliku z makrem,
  • zastosowanie makr.

Prowadzimy szkolenia on-line oraz face-to-face.

Najważniejsze cechy naszych szkoleń:

 • trenerem zawsze jest osoba, która jest praktykiem,
 • każde szkolenie również jest prowadzone w sposób praktyczny (warsztatowy),
 • w trakcie trwania szkolenia kursanci realizują zadania pod okiem trenera, mając możliwość zadawania pytań i sprawdzania swoich postępów na bieżąco,
 • w ramach szkoleń zapewniamy materiały, do których można wrócić w każdej chwili – po zakończeniu kursu,
 • dzięki zdobytym na szkoleniu umiejętnościom można zminimalizować ryzyko manualnych błędów oraz pracować efektywniej,
 • szkolenia mogą odbywać się na polskojęzycznej i anglojęzycznej wersji programu MS Excel.

Jak wygląda proces współpracy?

 1. Pierwszy kontakt – ustalenie miejsca, terminu, ilości uczestników, zakresu i ceny szkolenia,
 2. Podpisanie umowy szkoleniowej,
 3. Dostarczenie szkolenia w określonych terminach i ustalonym miejscu.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Ponieważ jesteśmy doświadczonymi ekspertami z zakresu analizy danych.

Zapraszamy do kontaktu

Polecają nas