Power BI – program szkolenia

Czas trwania szkolenia: 2 x 8 godzin (w sumie 16 godzin)

 

Najważniejsze zalety szkolenia:

 1. Szkolenie jest w pełni praktyczne – polega na rozwiązywaniu zadań pod opieką trenera,
 2. Po szkoleniu Uczestnicy otrzymują certyfikaty a także materiały szkoleniowe – pen drive z zadaniami oraz skryptem szkolenia, dzięki czemu do przerobionych zagadnień można wrócić w każdej chwili po zakończeniu szkolenia.

 

Program szkolenia Power BI  zawiera:

 • Wprowadzenie do programu Power BI Desktop
  • Opis podstawowych funkcji, zasady działania oraz zastosowań Power BI Desktop
  • Opis zastosowań Power BI Service
  • Porównanie do znanych programów z pakietu MS Office
 • Obsługa danych
  • Importowanie danych do PBI z różnych źródeł
  • Importowanie oraz konsolidacja danych z wielu źródeł równocześnie
  • Najczęstsze problemy pojawiające się przy importowaniu danych oraz najprostsze sposoby ich rozwiązania.
  • Edycja źródeł danych
  • Edycja danych poprzez usuwanie/dodawanie wierszy i kolumn
 • Tworzenie modelu danych
  • Autowykrywanie relacji pomiędzy tabelami w modelu
  • Tworzenie relacji pomiędzy tabelami modelu
  • Wykorzystanie, wady oraz zalety relacji
 • Kolumny kalkulowane oraz miary, formuły
  • Tworzenie kolumn przy pomocy formuł
  • Prezentacja podstawowych formuł np.: SUM, AVERAGE, CONCATENATE, STDEV, CALCULATE, MIN, MAX, LEN, funkcje daty
  • Tworzenie miar
  • Różnice pomiędzy miarami i kolumnami, zalety i wady oraz kiedy stosować
 • Tworzenie i edycja raportów
  • Wstawianie obiektów wizualnych na stronę
  • Układ obiektów wizualnych na stronie
  • Dodawanie, usuwanie, ukrywanie stron
  • Rozmiar strony oraz sposób jej wyświetlania
 • Zastosowanie najpopularniejszych obiektów wizualnych do prezentacji danych
  • Wykresy: liniowe, słupkowe, kołowe, kropkowe
  • Tabele, tabele przestawne
  • Szczegółowa analiza danych prezentowanych w tabelach przestawnych, tzw. „Drill”
  • Mapy
  • Slicery
  • Łączenie różnych obiektów do prezentacji pełnego obrazu omawianego zagadnienia
  • Różne sposoby filtrowania danych
 • Interakcje pomiędzy obiektami wizualnymi
  • Tworzenie i obsługa interakcji pomiędzy poszczególnymi obiektami
  • Filtry poziomu obiektu, strony i raportu
 • Zakładki
  • Tworzenie i usuwanie zakładek
  • Umieszczanie przycisków w raporcie oraz łączenie ich z zakładkami
  • Wykorzystanie zakładek do intuicyjnego i schludnego nawigowania po raporcie
 • Importowanie dodatkowych obiektów wizualnych z Marketplace
  • Wyszukiwanie oraz importowanie obiektów
  • Zastosowanie dodatkowych obiektów
  • Obsługa obiektów z wykorzystaniem skryptów „R”
 • Analiza danych
  • Funkcje matematyczne wbudowane w obiekty PBI
  • Analiza danych przy wykorzystaniu formuł (kolumny i miary)
  • Klastrowa analiza danych.

Komentarze

Call Now Button