fbpx

Deklarowanie zmiennych VBA

Deklarowanie zmiennych VBA jest ciekawym tematem, o którym nie wie wiele osób początkujących. W VBA podobnie jak w innych językach programowania występują zmienne. Dlaczego się je tworzy? Do czego wykorzystuje oraz dlaczego są tak bardzo przydatne?

Deklarowanie zmiennych vba - jak

Co to jest zmienna?

Przede wszystkim na początek warto wyjaśnić, czym tak właściwie jest zmienna. W informatyce oznacza to konstrukcję, która składa się z trzech podstawowych atrybutów:
– nazwy,
– miejsca przechowywania,
– wartości.

Dzięki temu w kodzie można odwołać się przy pomocy nazwy zmiennej do określonej wartości. Co ważne, w całym kodzie może występować tylko i wyłączenie jedna zmienna o danej nazwie. Zmiennym można dowolnie przypisywać różne wartości, odczytywać je, zmieniać oraz przypisywać wartości jednej zmiennej do innej.

Deklarowanie zmiennych VBA

Dużą zaletą języka VBA jest fakt, że zmiennie nie muszą być wcześniej deklarowane. Jednakże warto to robić, aby utrzymać czystość oraz porządek kodu. Dzięki temu osoba, która będzie analizowała wszystkie formuły, szybciej zauważy i opanuje kod. Jeśli chodzi o samą deklarację zmiennych w kodzie VBA, to robi się to przy pomocy dodania frazy Dim przed nazwą zmiennej. Słowo Dim pochodzi od angielskiego słowa dimension, czyli wymiar. Co za tym idzie, używając go, nadajemy konkretny rozmiar zmiennej.

Przykład:
Dim dat As Date

Jak przypisać wartości do zmiennych?

Jeśli chodzi o przypisanie danych wartości do zmiennych, to nie jest to skomplikowane. W celu zrobienia tego należy zadeklarować daną zmienną, poprzez wprowadzenie nazwy zmiennej, znaku równości oraz wartości, którą chcemy przypisać. Nie powinno to stanowić dużego problemu.

Przykład:
Dim dat As Date
Dat = “2019/11/15”

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy wprowadzamy wartości zmiennych dla tekstu i dat, to musimy użyć cudzysłowa. Jeśli zaś chodzi o deklarację liczb, to nie trzeba tego robić. W przypadku deklaracji liczby kod wyglądałby w ten sposób

Przykład:
Dim dat As Date
Dat = 2019

Stałe zmienne

Warto dodać, że zmienne mają swoje różne odmiany. Jedną z takich odmian są stałe. Przypisuje się im dokładnie te same typy co zwykłym zmiennym, one również przechowują pewne wartości, lecz ich wartość musi zostać określona w momencie ich deklaracji. Co za tym idzie, należy to zrobić od razu, ponieważ próba późniejszego przypisania wartości do stałej skończy się pojawieniem się błędu w kompilacji.

Przykład:
Const dat As Integer = 1

Deklarowanie zmiennych vba - poradnik

Działania na zmiennych

Zmienne deklaruje się po to, aby przeprowadzać na nich liczne działania. Jeśli chcesz połączyć różne zmienne, które mają na celu utworzenie ciągu znaków, to możesz do tego wykorzystać operator „+”.

Deklarowanie zmiennych VBA – Widoczność zmiennych

Zmienne możemy deklarować poprzez dodanie frazy Dim przed nazwą danej zmiennej. Jednakże poza Dim możemy używać również fraz takich jak Static, Public oraz Private.
Dim – zmienna zadeklarowana na poziomie procedury, która działa tylko wyłącznie w samej procedurze.
Static – zmienna stosowana dla licznika, która nie traci wartości pomiędzy kolejnymi wywołaniami procedury.
Private – zmienna zadeklarowana, która działa tylko i wyłącznie w obrębie modułu i procedur, które się w nim znajdują.
Public – zmienna zadeklarowana, która działa w obrębie wszystkim modułów i procedur.

Komentarze

Call Now Button